صفحه نخست » اطلاعات سامانه » آزمونک چیست؟

آزمونک چیست؟

آزمونک به نوعی معادل فارسی Quiz است که در سامانه آموزشگاه برای آزمون های آنلاین کوچک انتخاب شده است.

آزمونک ها برای ۲ هدف معین برگزار می شوند:

الف: افزایش آشنایی دانش آموزان با سوالات امتحانات رسمی و افزایش آمادگی آنها برای امتحانات رسمی آموزشگاه.

ب: افزایش رتبه ی دانش آموزان با شرکت در آزمونک های دروسی که علاقه ی بیشتری به آنها دارند.

سوال: آزمونک ها از چه دروسی هستند؟

پاسخ: سوالات هر آزمونک از یک درس معین می باشد. مثلاً آزمونک درس ریاضی پایه دهم یا مثلاً آزمونک درس دانش فنی تخصصی پایه دوازدهم و غیره.

سوال: تعداد سوال ها و پاسخ های آزمونک ها به چه صورت است؟

پاسخ: سوالات هر آزمونک می تواند متغیر باشد. مثلاً ۴ سوال و یا ۵ سوال و یا ۱۰ سوال. اما پاسخ های آزمونک ها همه بصورت ۴ گزینه ایی می باشند یعنی در پایان هر سوال ۴ گزینه بعنوان جواب وجود دارد که شما می توانید یکی را بعنوان پاسخ صحیح انتخاب کنید.

سوال: مدت زمان هر آزمونک چقدر است؟

پاسخ: مدت زمان هر آزمونک با توجه به تعداد سوال ها و کیفیت سوال ها متغیر است. مثلاً ممکن است مدت یک آزمونک ۱۰ دقیقه باشد اما مدت یک آزمونک دیگر ۲۵ دقیقه باشد.

سوال: چه کسانی می توانند به آزمونک ها پاسخ دهند؟

پاسخ: هر آزمونک برای دانش آموزان کلاس یا پایه ی خاصی تنظیم می شود. مثلاً آزمونک مخصوص پایه ی یازدهم که در اینصورت همه دانش آموزان پایه یازدهم می توانند در آن شرکت کنند. یا آزمونک ریاضی کلاس دهم مکانیک خودرو که فقط دانش آموزان کلاس دهم مکانیک خودرو می توانند در آن شرکت کنند.

سوال: زمان آزمونک ها به چه صورت است؟

پاسخ: هر آزمونک در تاریخ و ساعت معینی شروع می شود مثلاً ساعت ۱۰ و ۲۵ دقیقه یکشنبه ۹۶/۵/۱۵ که این تاریخ از قبل در سایت بصورت عمومی اطلاع رسانی می شود و دانش آموزانی که مایل به شرکت هستند باید در آن ساعت معین وارد حساب کاربری خود شده و در آزمونک شرکت کنند.

سوال: آزمونک ها چگونه تصحیح و نمره گذاری می شوند؟

پاسخ: از آنجاییکه آزمونک ها بصورت ۴ گزینه ایی طراحی می شوند بنابراین همان لحظه و بصورت آنلاین تصحیح می شوند و امتیاز هر دانش آموز محاسبه شده و در پنل کاربری او ثبت می شود.

سوال: نمره بندی پاسخ های آزمونک به چه صورت است؟

پاسخ: هر پاسخ درست ۲ امتیاز مثبت و هر پاسخ نادرست ۱ امتیاز منفی دارد و همچنین سوالاتی که پاسخی به آن ها داده نشود هیچ امتیاز مثبت یا منفی نخواهند داشت.

سوال: آیا در زمان شرکت در آزمونک می توان از کتاب ها و جزوه های درسی استفاده نمود؟

پاسخ: بله، چرا که نه؟ به این نوع از امتحانات “کتاب باز” یا Open Book می گویند که در آن ها دانش آموزان می توانند از هر منبعی برای پاسخ دادن به سوالات استفاده کنند.

سوال: زمان پایان هر آزمونک چگونه است؟

پاسخ: فرض کنید که قرار باشد یک آزمونک در ساعت ۱۰ شب شروع شود و مدت زمان آن هم ۲۵ دقیقه باشد بنابراین زمان پایان این آزمونک راس ساعت ۱۰ و ۲۵ دقیقه شب خواهد بود و پس از این زمان هیچ نمره ایی برای شرکت کننده ثبت نخواهد شد. یعنی هر شرکت کننده می تواند از ساعت ۱۰ شب تا ۱۰ و ۲۵ دقیقه شب وارد آن آزمونک شود و به سوالات آن پاسخ دهد و اگر در ساعت ۱۰ و ۲۸ دقیقه دکمه ثبت نهایی را بزند هیچ امتیازی به او تعلق نمی گیرد.