صفحه نخست » پروژه های دانش آموزی » کنترل صوتی اشیا از طریق بلوتوث

کنترل صوتی اشیا از طریق بلوتوث

پروژه مشترک هنرجویان رشته الکتروتکنیک و الکترونیک با هدایت مهندس عربگری در زمینه IoT که توسط گفتار و فرمان های صوتی می توان دستگاه های مختلف الکتریکی را از راه دور و یا از طریق بلوتوث کنترل نمود.