صفحه نخست » ویدیوهای آموزشی » دروس عمومی پایه دهم » رستم و اشکبوس – فارسی دهم

رستم و اشکبوس – فارسی دهم

مشاعره دانش آموزان کلاس دهم الکترونیک و سپس درس رستم و اشکبوس کلاس آقای مهدی زاده