صفحه نخست » اخبار هنرستان » تعمیر دستگاه تراش

تعمیر دستگاه تراش

تعمیر دستگاه های تراش و توضیحات آقای افسری تکنسین تعمیرات دستگاه از تبریز به همراه توضیحات دکتر زارعکار هنرآموز کارگاه ماشین ابزار در راستای تعمیر و نگهداری دستگاه های تراش.